Strona startowa

Strona główna > Katalog Firm > Samorządy, Urzędy, Instytucje > Urzędy Gminy i Miasta


Historia Józefowa


Tereny należące do dzisiejszej gminy Józefów wchodziły w skład starostwa niegrodowo zamechskiego. Od 1569 roku dzierżawione były przez Stanisława Zamoyskiego, by od 1588 roku, w wyniku nadania sejmu stały się własnością jego syna, Jana Zamoyskiego. Kolejny sejm w 1589 roku proklamował utworzenie Ordynacji Zamojskiej. W samym jej centrum, na gruntach wsi Majdan Nepryski, został założony Józefów. Miało to miejsce 3 grudnia 1725 roku w wyniku podpisania w Zamościu przez Tomasza Józefa Zamoyskiego, V ordynata, dokumentu lokacyjnego miasta Józefowa. Wydarzenie to kończyło wieloletnie zabiegi V ordynata o utworzenie miasta, które byłoby centrum handlowym, usługowym i administracyjnym w tej części Ordynacji Zamojskiej.


Lokowany na prawie magdeburskim Józefów spełnił te nadzieje i już w połowie XVIII wieku stanowił centrum klucza dóbr Ordynacji. Jeszcze przed założeniem Józefowa, bo 1723 roku Tomasz Józef Zamoyski doprowadził do utworzenia na tym terenie parafii rzymsko-katolickiej. Podstawą założenia urbanistycznego miasta był rynek w kształcie kwadratu o boku ok. 170 m otoczony drewnianymi domami charakteryzującymi się wysokimi poddaszami i wielkimi naczółkowymi dachami, pod którymi rozwijała się działalność handlowo-usługowa. W latach 1726-1728 na środku rynku wybudowano okazały drewniany ratusz z podcieniami, służącymi również celom handlowym.


Miasto wraz z prawami miejskimi otrzymało prawo organizacji czterech jarmarków i propinacji, czyli wyrobu i sprzedaży napojów alkoholowych. W mieście rozwijał się handel, rzemiosło, głównie sitarstwo, wydobycie i obróbka kamienia oraz wypalanie wapienia. W połowie XVIII wieku, 5 km od Józefowa nad rzeką Sopot powstał ordynacki zakład metalurgiczny - hamernia, który nastawiony był na wytwarzanie przedmiotów miedzianych głównie dla potrzeb przemysłu spożywczego. Wyrabiano tu rury miedziane, kotły, okucia dla browarów, gorzelni, młynów, wiatraków, a także blachę miedzianą, jako materiał dla innych zakładów metalurgicznych. Odbiorcą wyrobów była najczęściej właścicielka hamerni Ordynacja. Tutaj też dokonywano napraw urządzeń miedzianych. Hamernia funkcjonowała do 1862 r.
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 19097Data ostatniej weryfikacji: 2013-02-01

Kategorie