Wiadomości - Polityka

Rażące naruszenie prawa?

: TF Data: 2010-03-09 13:06:07 (czytane: 6061)

Postanowienia zawarte w uchwałach ZWL spowodowały, że projekty inwestycyjne z zakresu infrastruktury oświatowej i sportowej, w tym ten złożony przez gminę Biłgoraj, zostały przesunięte na listę rezerwową. Tą sprawą zajął się także poseł Sławomir Zawiślak.

posel_zawislak_bilgoraj.jpgChodzi o decyzję z 9 lutego 2010 roku, kiedy to Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania z EFRR w ramach RPO WL na lata 2007-2013 działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa, nr Konkursu 13/RPOWL/8.2/2009 oraz uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rezerwowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007-2013 - nr Konkursu 13/RPOWL/8.2/2009.

Zobacz: Nie ma 14 mln dofinansowania do hali

Istnieje poważne podejrzenie, graniczące wręcz z pewnością, że powyższe uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego zostały podjęte z rażącym naruszeniem prawa i wszelkich zasad, które powinny towarzyszyć podziałowi środków unijnych przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy. (...) należy podkreślić trzy problemy natury prawnej: 1. brak uzasadnienia ostatecznych rozstrzygnięć podejmowanych pod adresem poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego; 2. absolutnie dowolna żonglerka punktami (łączna ilość 20) z tzw. oceny strategicznej, co doprowadziło do faktycznego zignorowania w wielu wypadkach bardzo wysokiej oceny merytorycznej wniosków składanych przez w/w jednostki samorządu terytorialnego; 3. brak formalnej drogi odwoławczej od ostatecznego rozstrzygnięcia podjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego – czytamy w piśmie przesłanym przez posła do redakcji bilgoraj.com.pl.

Zobacz: Żbikowskiego batalia o 14 mln na halę

Warto przypomnieć, że nadrzędnym założeniem wdrażania poszczególnych programów unijnych jest równy dostęp do funduszy pomocowych, stąd wszelkie procedury przyznawania tych środków powinny być jawne, przejrzyste i czytelne, tak aby żaden beneficjent nie mógł być dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny przy podziale środków. W tym kontekście sprawą zasadniczą, jest konieczność ograniczenia czynnika uznaniowości, na rzecz obiektywnych konkursów. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 wydała w marcu 2009 roku wytyczne w zakresie organizacji systemu naboru, oceny i wyboru projektów konkursowych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z postanowieniami rozdz. V tego dokumentu ZWL podejmuje decyzję o wyborze projektów do dofinansowania na podstawie przedłożonych list rankingowych, które co do zasady są wiążące dla Zarządu. Jednak w uzasadnionych przypadkach Zarząd może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej.

Zobacz: Zarządowi Województwa zabrakło odwagi?

Taka decyzja powinna być jednak wyjątkiem od zasady, stosowanym na podstawie następujących kryteriów: realizacji przez projekt ważnego interesu społecznego oraz konieczności szybkiej kontraktacji (biorąc pod uwagę zaawansowanie i przygotowanie inwestycji do realizacji). Teoretycznie zatem ZWL może tylko w wyjątkowych, jednostkowych wypadkach, zdecydować o przesunięciu na liście projektów pojedynczych wniosków, kierując się tylko i wyłącznie w/w kryteriami. Jako wyjątek od zasady decyzja taka powinna być także szczegółowo uzasadniona. Niestety, decyzje Zarządu Województwa Lubelskiego w przedmiotowej sprawie wyraźnie wskazują na zignorowanie nie tylko przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ale także prawa wewnętrznie obowiązującego, jakimi są w/w wytyczne – uważa Zawiślak.

Zobacz: Oficjalne stanowisko Rady Miasta

Wg. posła sam sposób realizacji w/w wytycznych przez ZWL jest sprawą wtórną. Jak twierdzi Zawiślak sama możliwość stosowania tego rodzaju wyjątków od zasady, dodatkowo tak ogólnie sformułowanych, może budzić poważne wątpliwości co do jej zgodności z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, nakazującej jednostce zarządzającej RPO doprowadzenie do podziału środków w oparciu o konkursy, w ramach których projekty winny być oceniane przez ekspertów, a decyzja o dofinansowaniu powinna być efektem uzyskanych przez wnioskodawców w trakcie oceny punktów.

Zobacz: 'Nikt się do mnie nie zwracał o pomoc'

W przypadku m. in. winsoku UM Biłgoraj szczególnie symptomatyczny jest spadek po ocenie strategicznej w stosunku do oceny merytorycznej. Zgodnie z założeniami ocena strategiczna stanowiąca 20% całej punktacji, powinna uzupełniać pewne niedostatki wynikające z oceny merytorycznej. W omawianym przypadku wyniki oceny strategicznej dokonały totalnego przetasowania na listach rankingowych. Gminy (które znalazły się na liście rezerwowej – przypis red.) zanotowały spadki od 40 do 50 pozycji,  gdy w tym czasie, bardzo podobne projekty innych gmin powędrowały w górę listy o 40 do 50 pozycji. Wszystko to wygląda na manipulację punktami i wyciąganie słabych merytorycznie wniosków na ocenie strategicznej – czytamy w piśmie Zawiślaka.

Należy podkreślić, przy wyborze wniosków złożonych przez Gminę Hrubieszów, Gminę Biłgoraj, Gminę Mircze Gminę Krasnobród, Gminę Skierbieszów, Gminę Tarnogród, Gminę Tarnawatka oraz Gminę Tomaszów Lubelski w praktyce, w jednej decyzji wielokrotnie zastosowany został wyjątek od zasady, który tym samym z wyjątku przekształcił się w normę. Podważyło to sens przeprowadzania jakichkolwiek konkursów, skoro ich wyniki nijak się mają do wyniku końcowego rozdysponowywania środków unijnych przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Naraziło to wiele samorządów, w tym Gminę Krasnobród, Gminę Skierbieszów oraz kilka innych samorządów z Powiatu Zamojskiego, na straty w wysokości wielu tysięcy złotych, wyłożonych na jak najlepsze przygotowanie projektów, bo w konsekwencji jakość  projektów i tak nie miała żadnego znaczenia przy rozdysponowywaniu środków – dodaje Zawiślak.     

Lakonicznym uzasadnieniem treści uchwały, według ZWL, była  chęć dofinansowania jak największej ilości małych projektów oświatowych, kosztem dużych projektów, co jest również nieprawdą. Dofinansowanie dostały bowiem również duże projekty. Tak się jednak złożyło, że są to projekty samorządów, których włodarze wywodzą się z tej samej partii politycznej co członkowie Zarządu (PSL). Takie postępowanie to dowód na to, że podział środków w ramach tego działania następuje w sposób uznaniowy. Wzięto pod uwagę przede wszystkim względy polityczne, a nie merytoryczne. Skreślenie projektów w/w jednostek samorządu terytorialnego z listy projektów przeznaczonych do dofinansowania jest tego dobitnym przykładem, bowiem ich wnioski w ocenie merytorycznej otrzymały wysoką punktację. I choć cieszy fakt, że kilka innych samorządów otrzymało wnioskowane finansowanie, to jednak fakt ewidentnie nierównego traktowania podmiotów wnioskujących musi budzić poważne zastrzeżeniauważa Sławomir Zawiślak, który wobec powyższego zamierza zapytać Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego m. in. o to czy opisane praktyki stosowane przez ZWL, są zgodne z prawem, czy mogłaby, jako organ koordynujący działania poszczególnych samorządów województwa w zakresie podziału i rozdysponowywania środków unijnych, dokonać kontroli i weryfikacji decyzji podjętej przez ZWL w zakresie podziału środków w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa w stosunku do wymienionych jednostek samorządowych, których wnioski zostały przesunięte na listę rezerwową, czy istnieją inne formalne możliwości indywidualnego zaskarżania i odwoływania się w/w samorządów od krzywdzącej decyzji podjętej przez Zarząd Województwa Lubelskiego w sprawie rozdysponowywania środków w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa oraz czy w innych województwach stosuje się praktykę ignorowania wyników konkursu merytorycznego poprzez wyciąganie na czołowe miejsca w rankingu, przy pomocy punktów z tzw. oceny strategicznej, projektów ocenionych wcześniej przez ekspertów jako merytorycznie słabych?

/bilgoraj.com.pl/

 

Zobacz także

Komentarze (0)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.144.55.253

-es_fler (2010-03-11 20:14:31)

Teraz to pojechałeś. Chyba na głowe nie upadłes jak myslisz ze Rosłan to wzór gospodarności ? ? ha ha

- (2010-03-11 19:49:44)

es -fler bredzi, akurat prezydent Rzeszowa jest wzorem gospodarności i chlubą mieszkańców, a i nasz burmistrz Rosłan też ok.

-Twój lekarz. (2010-03-11 18:46:24)

Esflerku, spokojnie, już wysyłam karetkę.

-es_fler (2010-03-11 18:18:25)

I tu się kolego xyz mylisz. Pierwszy jest z Rzeszowa a drugi z Biłgoraja, czyżbyś nie wiedział? O tym było głośno w całej Polsce kogo tu wybraliśmy. Chluby nam to nie przynosi.

-xyz (2010-03-11 16:53:44)

es_fler jak zwykle wciska ciemnoty.Tylko w województwie lubelskim jest z SLD 3 burmistrzów i jeden prezydent,a lubelszczyzna to matecznik PiS-u.Myślę że to w ramach zasady:"biedny bo głupi,a głupi bo biedny".

- (2010-03-11 16:27:40)

poprzednim burmistrzem był oleszczak z solidarności czyli poprzednika pis i po (bo chyba nie zapomniałeś że pis- i po utworzyli pseudobanici solidarności) jak wyglądały jego rządy w biłgoraju wszyscy wiemy

-es_fler (2010-03-11 15:08:11)

Dodam jeszcze tylko, że nasze miasto ma burmistrza z SLD jednego z dwóch w całej Polsce. I sami widzicie, że dalej jest jak za komuny.

-es_fler (2010-03-11 15:05:21)

Gdzie konkrety panowie gdzie ? ?

- (2010-03-11 14:36:18)

Pytanko:
- (2010-03-10 21:50:38)
ciekawe jakim cudem w tamtych latach wizę dostał ?
Odpowiedź:
Pewnie mu esbek Bara załatwił. Tak jak innym.
Pytanko:
- (2010-03-10 21:49:19)
ciekawe jakie kwalifikacje ma przewodniczący biłgorajskiego Pisu skoro w latach przewałki ustrojowej uciekł do USA
Od

-Twój lekarz. (2010-03-11 14:32:34)

Esflerku, jeżeli ci gorzej to zapraszam wcześniej. Wiesz, że u mnie masz bez kolejki. Łyknij sobie podwójną porcję tych zielonych tabletek. Doraźnie powinno pomóc.

- (2010-03-11 14:16:42)

fanatykowi napluj w twarz a on i tak powie że to deszcz pada

-es_fler (2010-03-11 14:11:18)

A ty kolego z zamykaniem to chyba razem z barą w sb pracowałeś jak tamte czasy ci sie marzą.

-es_fler (2010-03-11 14:06:00)

Jak się niema argumentów to trzeba ośmieszyć(stare ubeckie metody). W latach dziewiedziesiatych tak mówili o opozycji i co wyszło że to oni byli zdrajcami.

- (2010-03-11 13:50:26)

takich fanatyków się nie leczy ich się izoluje

-Twój lekarz. (2010-03-11 12:08:04)

No wreszcie cie mam esfler. Szukam cie po całym powiecie. Przypominam o terminie wizyty. Twój doktor.

-es_fler (2010-03-11 10:46:25)

Mogę być wielbicielem, kogo mi się zechce. O oszołomach to już jedni mówili (SLD) i co z wyszło ? ? okazali się największymi zło.dzie.jami .

- (2010-03-11 10:20:46)

es - fler jest tendencyjnym wielbicielem oszołomstwa

-xyz (2010-03-11 07:54:00)

Kolego es_fler!Jeśli raz jeszcze napiszesz,że bezkrytycznie chwalę działaczy PO,to podam Cię do sądu.Oczywiście to żart w zakresie podawania do sądu,jeśli zaś chodzi o PO,to mam je "daleko i głęboko",mniej więcej tam gdzie i PiS.

-es_fler (2010-03-11 00:52:46)

Tylko, że jest różnica między matołkiem biegającym za piłką a gościem, który przed tym jak został dyrektorem biłgorajskiego ZOZ-u pełnił 20 lat kierownicze stanowiska a nie się z choinki urwał jak panowie z nadania PO tak czy nie ? ?

-franiotrzepiekonski (2010-03-10 23:21:01)

rozumiem że w pisie są sami fachowcy co widać na przykładzie szpitala gdzie z nadania biłgorajskiego pisowca na fotelu dyrektora zasiadł fachowiec rodem z zamościa pozatrudniał kolegów też fachowcow z nadania pis może mi es-fler to wytłumaczysz ????
żądasz obiektywizmu ?
jeżeli twoje wypowiedzi s

-es_fler (2010-03-10 22:25:05)

Giertych i Lepper dostali się do sejmu z woli narodu, który go wybrał. Kto ich wybierał to nie moja sprawa, ja na nich nie głosowałem. Podobno Giertych ma wejść do PO to wtedy będziesz go chwalił, co?

-es_fler (2010-03-10 22:19:22)

Jabol, xyz, czemu wy nic nie napiszecie na ten temat odnośnie działaczy PO, o których wspomniałem ? ? , To już wam nie przeszkadza ? ? Widzę ze jesteście strasznie obiektywnymi komentatorami, ale tylko w jedna stronę, czyli chwalić Burmistrza Rosłana ( nie widzę najmniejszego sensu, myślę że powini

- (2010-03-10 22:14:43)

w sumie pan lepper i giertych też mieli kwalifikacje żeby zarządzać ministerstwami czy wtedy też pytałeś o ich kwalifikacje ???? no nie ,nie mogłeś pytać przecież to pis rządził

-es_fler (2010-03-10 22:08:40)

Ja zadałem pytanie odnośnie do osób, które sprawują funkcje PUBLICZNE i dlaczego jacyś nieudacznicy maja pobierać pieniądze z publicznej kasy nie posiadając do tego odpowiedniego wykształcenia ? ? ? Kto mi odpowie ? ? ?

- (2010-03-10 21:50:38)

ciekawe jakim cudem w tamtych latach wizę dostał ?

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odśwież stronę i spróbuj ponownie...